6 viktiga tips till hur sociala medier kan boosta din e-handels marknadsföring

 

Visste du att över 50% av alla kunder förlitar sig på sociala medier när de funderar på att genomföra ett köp?

Sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram är numera delar av de flesta människors privatliv, men med kreativitet, uppfinningsrikedom och strategi så kan de också bli en effektiv tillgång för din e-handelsverksamhet.

Här följer sex viktiga punkter om hur de är användbara för e-handel, då sociala medier inte bara tar lättare på marknadsbudgeten utan anses av många vara det effektivaste sättet att boosta kundkretsen och öka försäljning på nätet – där kunderna finns.


 1. Öka din kundkrets
Genom sociala medier kan du skapa en stark närvaro på nätet, där de flestas potentiella kunder finns. Ditt budskap kan nå människor du inte haft möjlighet att nå tidigare. Intresserade och nyfikna kunder har dessutom lättare att följa din verksamhet, vilket gör att den inte faller i glömska.

2. Bli sedd
Använd social media för att visa kunderna vad det är du gör och sprida kännedom om ditt märke. Dina kunder kan i sin tur dela dig till vänner och relationer. Enligt statistik delar ca 85% av ett varumärkes följare vidare till sina vänner. Så länge du underhåller flödet är social media ett tacksamt medium: ju fler följare, ju fler delningar, ju mer synlighet. Att arbeta strategiskt i sociala medier är ett sätt att driva mer trafik till din webbplats. En nöjd besökare kommer mer sannolikt att dela ditt märke eller information över flera kanaler, vilket i sin tur driver mer trafik till din hemsida. På detta vis kan sociala medier agera som en referensservice.

”Kunder som influeras av sociala medier handlar mer per shoppingtillfälle, är nöjdare och känner starkare lojalitet än de som inte influeras”

3. Innehåll influerar
Sociala medier kan användas för att sprida information kring kampanjer och liknande till kunder, och markant öka siffran av nådda jämfört med om informationen endast syns på hemsidan. Ha regelbundet nytt och intressant innehåll för kunderna för att både behålla intresset och öka spridning. 

Forsee, ett företag som utför kundanalyser, samlade 2014 data från ca 300,000 kundenkäter från mer än 180 webbsidor och fick fram att kunder som influeras av sociala medier handlar mer per shoppingtillfälle, är nöjdare och känner starkare lojalitet än de som inte influeras. Därför är det värt att kämpa för läsvärt, influerande innehåll. 

4. Bli personlig - men inte för personlig
Sociala medier kan vara din chans att visa en mer personlig sida av ditt företag. Glöm dock aldrig att alltid upprätthålla en professionell fasad i sociala medier, då du ska representera ditt företag på bästa vis. Men det skadar inte att till exempel berätta om ett kundmöte som gick särskilt bra och hur du mötte kunden. Detta skapar en personlig relation till kunderna som de dessutom kan relatera till, vilket skapar intresse och lojalitet för din verksamhet. Med rätt strategi kan du visa vem du är på ett autentiskt och kraftfullt sätt som inger förtroende. När du verkligen representerar dig själv är det större chans att potentiella kunder går från passiva iakttagare till konverterade besökare.

5. Deltagande och kommunikation
Sociala medier är ett effektivt sätt att ta reda på vad dina kunder vill ha och letar efter, och sedan möta efterfrågan direkt. Detta är din chans att kommunicera med kunderna och prata, fråga, och läsa kommentarer. Du kan möta behov snabbt och träffsäkert, och kunden får en positiv upplevelse genom att kunna påverka utbudet. Genom att förstå vad dina kunder verkligen vill ha och uppfyller dessa önskningar, så ökar du förtroendet för ditt företag och skapar kunder som vill komma tillbaka.

6. Fånga rätt målgrupp
Med till exempel Facebook kan du lokalisera specifika demografiska grupper och se till så att de ser ditt märke och dina produkter. Du kan placera ut reklam till väldigt specifika potentiella kundgrupper som du tror kommer vara intresserade av vad du har att sälja. Genom att sikta in dig och fokusera på de grupper som är mest troligt kommer köpa dina produkter, så får du också mest för maknadsbudgeten.

Och glöm inte...
Att lyckas med sociala medier kräver strategiskt tänkande; det är inte bara att skapa en profil för sin webbutik eller sida hos alla möjliga sociala medier och sedan förvänta sig att det ska hända saker. Det är viktigt att först ha förståelse för vem din målgrupp är och vilken social kanal de föredrar, och först då kan du skapa en profil och lägga upp relevant information som väcker nyfikenhet och engagemang hos din kundgrupp. Glöm inte att kontinuerligt analysera trafiken du skapar för att kunna utvärdera statistiken och förbättra ditt marknadstänk.

 

                                                       

 

     Bild: www.swerok.se & mypresta.eu

        Artiklar från synecoretech.com och socialmediatoday.com

 

Emma